Zopet smemo biti navzoči pri sv. maši. Sedimo na označenih mestih. Prosim, upoštevajte vsa priporočila.

VEROUK

ZNANJE – BIRMANCI

ZNANJE – BIRMANCI   1. Vse kot v osmem razredu (Pokrižanje, Sveti angel, Očenaš, Zdrava Marija, Tebe ljubim, Slava Očetu, O Jezus blagoslovi me, O Gospa moja, Kesanje, Deset božjih zapovedi: 1. Veruj v enega Boga! 2. Ne skruni Božjega imena! 3. Posvečuj Gospodov...

ZAHTEVE VEROUKA

ZAHTEVE VEROUKA   VERSKO ŽIVLJENJE se prične s krstom in se nadaljuje v z versko vzgojo vas staršev. Kristjan živi svoje versko življenje povezan s Cerkvijo, s prejemanjem zakramentov in z življenjem po veri v vsakdanjem življenju. Temeljna drža kristjana je...

Ul. skladateljev Ipavcev 14, 3230 Šentjur, tel.: 03 749 17 20 ali 041 934 603, e-pošta: info@zupnija-sentjur.sidomača stran: www.zupnija-sentjur.si, poslovni račun pri Novi KBM banki SI 56 0483 5000 3309 212, davčna št. 82910316