ŽUPNIJA

ŠENTJUR PRI CELJU

Sv. maš z udeležbo vernikov ni do nadaljnjega. Cerkev je odprta. Lahko pridete k sv. obhajilu in k zasebni molitvi.

K SV. OBHAJILU lahko pristopite zasebno: na velikonočni ponedeljek od 9h do 930 ali od 1030 do 11h, ob delavnikih zjutraj po sv. maši ob 830, v soboto od 1830 do 19h, v nedeljo od 7h do 730, od 9h do 930, od 1030 do 11h, od 16h do 1630 ali od 1830 do 19h.

Blagoslovljene praznike voščim!

Vinko Čonč, župnik,

Ul. skladateljev Ipavcev 14, 3230 Šentjur, tel.: 03 749 17 20 ali 041 745 643, e-pošta: info@zupnija-sentjur.sidomača stran: www.zupnija-sentjur.si, poslovni račun pri Novi KBM banki SI 56 0483 5000 3309 212, davčna št. 82910316