ZNANJE – BIRMANCI

 

1. Vse kot v osmem razredu (Pokrižanje, Sveti angel, Očenaš, Zdrava Marija, Tebe ljubim, Slava Očetu, O Jezus blagoslovi me, O Gospa moja, Kesanje, Deset božjih zapovedi: 1. Veruj v enega Boga! 2. Ne skruni Božjega imena! 3. Posvečuj Gospodov dan! 4. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji! 5. Ne ubijaj! 6. Ne nečistuj! 7. Ne kradi! 8. Ne pričaj po krivem! 9. Ne želi svojega bližnjega (bližnje) žene (moža)! 10. Ne želi svojega bližnjega blaga! Sedem zakramentov: 1. sv. krst, 2. sv. birma, 3. sv. Rešnje telo, 4. sv. pokora, 5. sv. maziljenje, 6. sv. mašnikovo posvečevanje, 7. sv. zakon. Sedem glavnih grehov: napuh, lakomnost, nečistost, nevoščljivost, požrešnost, jeza in lenoba.  Dela usmiljenja – TELESNA: lačne nasičevati, žejne napajati, popotnike sprejemati, nage oblačiti, bolnike obiskovati, jetnike reševati, mrtve pokopavati in  DUHOVNA: grešnike svariti, nevedne učiti, dvomljivcem prav svetovati, žalostne tolažiti, krivico voljno trpeti, žaljivcem iz srca odpustiti, za žive in mrtve Boga prositi.

2. Največja zapoved (zapoved ljubezni).

3. Cerkvene zapovedi: 1. Posvečuj zapovedane praznike. 2. Bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši. 3. Posti se zapovedane postne dni. 4. Spovej se svojih grehov vsaj enkrat v letu in vsaj v velikonočnem času prejmi sveto Rešnje telo. 5. Sklepaj zakon (poroko) po cerkvenih določbah.

4. Šest resnic: 1. Da je Bog. 2. Da je Bog pravičen sodnik, ki dobro plačuje in hudo kaznuje. 3. Da so tri Božje osebe: Oče, Sin in Sveti Duh. 4. Da se je Bog Sin učlovečil, da bi nas s svojo smrtjo na križu odrešil in večno zveličal. 5. Da je človeška duša neumrljiva. 6. Da je milost Božja za zveličanje potrebna.

5. Rožni venec –  štirje deli – VESELI: 1. Ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. 2. Ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila. 3. Ki si ga Devica rodila. 4. Ki si ga Devica v templju darovala. 5. Ki si ga Devica v templju našla. SVETLI: 1. Ki je bil krščen v Jordanu. 2. Ki je v Kani naredil prvi čudež. 3. Ki je oznanjal Božje kraljestvo. 4. Ki je na gori razodel svoje veličastvo. 5. Ki je postavil sveto evharistijo. ŽALOSTNI: 1. Ki je za nas krvavi pot potil. 2. Ki je za nas bičan bil. 3. Ki je za nas s trnjem kronan bil. 4. Ki je za nas težki križ nesel. 5. Ki je za nas križan bil. ČASTITLJIVI: 1. Ki je od mrtvih vstal. 2. Ki je v nebesa šel. 3. Ki je Svetega Duha poslal. 4. Ki je tebe, Devica, v nebesa vzel. 5. Ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.

6. Sedem darov Svetega Duha: dar modrosti, umnosti, sveta, moči, vednosti, pobožnosti in strahu Božjega.

7. Sadovi Svetega Duha: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost in samoobvladovanje.

8. Cerkveno leto, nedelja in zapovedani prazniki: vsi sveti, božič, Marijino vnebovzetje in sv. Rešnje telo; liturgične barve: bela, rdeča, zelena in vijoličasta.

9. Sveto pismo – zgradba in avtorstvo (stara in nova zaveza, 72 knjig, 27 nove zaveze, avtorstvo Sveti Duh, ki je navdihnil svete pisatelje).

10. Evangelisti: Matej, Marko, Luka in Janez ter apostoli (12 Jezusovih učencev).

11. Sveta Katoliška cerkev – zgradba: Vsi krščeni. Vodi jo Sveti Duh. Glava Cerkve je Jezus. Papež je naslednik sv. Petra, škofje  so nasledniki apostolov. Mi smo v celjski škofiji. Naš škof je dr. Maksimiljan Matjaž. Naša župnija je del celjske škofije.

12. Znamenja v Cerkvi – naštej in opiši: križ, jaslice, velikonočna sveča

13. Tri božje kreposti: vera upanje in ljubezen ter najpomembnejše človeške kreposti: pravičnost, razumnost, srčnost in zmernost.

14. Človekove poslednje reči: smrt, sodba, nebesa ali pekel.

15. Sv. maša – zgradba in vse molitve pri sv. maši: uvodni del sv. maše, besedno bogoslužje, evharistično bogoslužje in sklepno bogoslužje.

16. Križev pot – molitev v postu (14 postaj).

17. Podelitev sv. birme – potek: Obnovimo krstne obljube, boter položi birmancu desno roko na njegovo ramo, škof nato položi roko na birmančevo glavo in ga mazili s sveto krizmo na čelo ter reče: I., Sprejmi potrditev – dar Svetega Duha. Birmanec odgovori: Amen. Škof birmancu poda roko in reče: Mir s teboj. Birmanec odgovori: In s tvojim duhom.

Ul. skladateljev Ipavcev 14, 3230 Šentjur, tel.: 03 749 17 20 ali 041 934 603, e-pošta: info@zupnija-sentjur.sidomača stran: www.zupnija-sentjur.si, poslovni račun pri Novi KBM banki SI 56 0483 5000 3309 212, davčna št. 82910316