Ob zadnjem popisu prebivalstva župnija Šentjur pri Celju šteje 9000 prebivalcev, od tega se je ob zadnjem popisu prebivalstva 71,7 % prebivalstva opredelilo, da so katoliške vere. Tako naša župnija šteje približno 6000 katoličanov, ob nedeljah pa se pri sv. maši zbere približno 700 vernikov.

 

Župnijo vodi župnik, Vinko Čonč, univ. dipl. teolog. Poleg župnika v župniji pomaga g. Lovro Slejko, univ. dipl. teolog, kot duhovni pomočnik.

 

Župnijo predstavlja Župnijski pastoralni svet, ki šteje 26 predstavnikov in predstavnic ter ključarji cerkva in kapele na Blagovni. Tajnik župnijskega sveta je g. Janko Lesjak, voditeljica komisije za oznanjevanje je ga. Jadranka Škornik, voditelj komisije za bogoslužje je g. Peter Cerkvenik, voditeljica za diakonijo je ga. Tatjana Videc-Hribar.

 

Poleg župnijske cerkve, ki je posvečena sv. Juriju, so še štiri podružnične cerkve, ki so posvečene sv. Rozaliji, sv. Primožu in Felicijanu, sv. Ahacu in sv. Mariji Sedem Žalosti ter kapela v graščini Blagovna, ki je v privatni lasti in je posvečena sv. Cirilu in Metodu.

 

Nedeljska sv. maša je v župnijski cerkvi v soboto zvečer ob 18.30, v nedeljo dopoldne pa ob 7. in 9. uri ter ob 10.30 po podružnicah.

 

Delavniška sv. maša je ob ponedeljkih, četrtkih in petkih ob 18.30, ob torkih je sv. maša v Domu starejših ob 9.45, ob sredah pa je sv. maša v župnijski cerkvi ob 8. uri.

 

Uradne ure v župnijski pisarni so ob delavnikih in ob nedeljah po sv. maši, ob delavnikih pa tudi dopoldne od 9. do 10. ure, oziroma takrat, ko sem doma.

 

V okviru župnije deluje mešani pevski zbor Sv. Jurij, ki ga vodi ga. Valentina Černe, mešani pevski zbor, ki ga vodi g. Peter Krč in skupina pevcev in pevk, ki prepevajo pri sv. maši pri Sv. Ahacu, ki jo vodi ga. Barbara Pistotnik.

 

Otroški pevski zbor vodi gdč. Mojca Maček.

 

V okviru župnije deluje župnijska Karitas, ki jo vodijo ga. Fanika Cmok, g. Peter Krč, ga. Damjana Gajšek in ga. Sabina Mlaker. Redna srečanja Karitas so vsak zadnji ponedeljek v mesecu. Redno dežurstvo pa je vsak ponedeljek med 10. in 11. uro v prostorih Karitas.

 

Župnija ima organiziran verouk za vse otroke od 1. do 9. razreda osnovne šole in mladinska srečanja. Verouk poleg župnika poučujejo še katehistinje ga. Sabina Zupan, ga. Jadranka Škornik, ga. Betka Kovač, ga. Saša Majer in ga. Petra Jovan.

 

Otroci imajo poleg verouka organiziran tudi oratorij med počitnicami. Poleg tega otroci berejo za Slomškovo bralno priznanje. Mentorja Slomškovega bralnega priznanja sta ga. Majda in g. Janko Lesjak.

 

Župnija ima skupino ministrantov, ki sodelujejo pri bogoslužju.

 

Bralsko skupino, ki prebirajo Božjo besedo in sodelujejo pri oblikovanju sv. maše, vodi g. Janko Lesjak.

 

V okviru župnije deluje skavtska skupina Jurijevi skavti.

 

Bratovščino odraslih skavtov, ki zelo dejavno sodeluje v župniji, vodita ga. Jadranka Škornik in g. Peter Cerkvenik.

V župniji deluje gibanje Vera in luč, ki je namenjeno družinam s prizadetimi otroki. Voditeljici sta ga. Sonja Mastnak in g. Zdravko Fidler.

 

Zelo dejavna je molitvena skupina Molitveno občestvo, ki ima svoja redna srečanja ob sobotah zvečer. Voditeljica je ga. Slavica Arzenšek. Poleg te molitvene skupine delujeta še molitveni skupini v Črnolici in v Domu starejših, vodi ju ga. Fanika Cmok, ter molitvena skupina v Novi vasi, vodi jo ga. Kristina Čokl.

 

V župniji deluje zakonska skupina, ki se srečuje enkrat mesečno.

Župnija je pravna oseba in ni davčni zavezanec. Župnija nima nobenih stalnih prihodkov. Edini redni prihodek za delovanje župnije so prispevki vernikov ob nedeljah in praznikih ter drugi občasni prispevki župljanov in lokalne skupnosti ob večjih obnovah. Življenje župnije se financira iz nedeljske nabirke in darov vernikov.