OSNOVNO ZNANJE ZA VEROUK

 

 

1. razred:

Pokrižanje, Sveti angel in Oče naš.

 

2. razred:

Pokrižanje, Sveti angel, Oče naš, Zdrava Marija in Tebe ljubim.

 

3. razred:

Pokrižanje, Sveti angel, Oče naš, Zdrava Marija, Tebe ljubim, Slava Očetu, O Jezus blagoslovi me, O Gospa moja, Kesanje, Obred spovedi in Deset Božjih zapovedi.

 

4. razred:

Pokrižanje, Sveti angel, Oče naš, Zdrava Marija, Tebe ljubim, Slava Očetu, O Jezus blagoslovi me, O Gospa moja, Kesanje, Obred spovedi in Deset Božjih zapovedi.

 

5. razred:

Pokrižanje, Sveti angel, Oče naš, Zdrava Marija, Tebe ljubim, Slava Očetu, O Jezus blagoslovi me, O Gospa moja, Kesanje, Obred spovedi, Deset Božjih zapovedi in Sedem zakramentov.

 

6. razred:

Pokrižanje, Sveti angel, Oče naš, Zdrava Marija, Tebe ljubim, Slava Očetu, O Jezus blagoslovi me, O Gospa moja, Kesanje, Obred spovedi, Deset Božjih zapovedi, Sedem zakramentov in Sedem glavnih grehov.

 

7. razred:

Pokrižanje, Sveti angel, Oče naš, Zdrava Marija, Tebe ljubim, Slava Očetu, O Jezus blagoslovi me, O Gospa moja, Kesanje, Obred spovedi, Deset Božjih zapovedi, Sedem zakramentov, Sedem glavnih grehov in Šest resnic.

 

8. razred:

Pokrižanje, Sveti angel, Oče naš, Zdrava Marija, Tebe ljubim, Slava Očetu, O Jezus blagoslovi me, O Gospa moja, Kesanje, Obred spovedi, Deset Božjih zapovedi, Sedem zakramentov, Sedem glavnih grehov, Šest resnic, Cerkvene zapovedi in Rožni venec.

 

9. razred:

Vse kot v osmem razredu, Sedem darov Svetega Duha, Cerkveno leto, Sveto pismo, Sveta Cerkev, Tri Božje kreposti, Tri poslednje reči, Sveta maša in Obred podelitve sv. birme.

ZAHTEVE VEROUKA

 

1. VERSKO ŽIVLJENJE se prične s krstom in se nadaljuje v z versko vzgojo vas staršev. Kristjan živi svoje versko življenje povezan s Cerkvijo, s prejemanjem zakramentov in z življenjem po veri v vsakdanjem življenju. Temeljna drža kristjana je obisk sv. maše ob nedeljah. Kristjan živi iz te skrivnosti darovanja, zato smo ob nedeljah najprej vsi vabljeni k sv. maši.

 

2. VEROUK je pravzaprav drugotnega pomena. Je drugi del, PRVI DEL JE NEDELJSKA SV. MAŠA.

 

3. Verouk je pomoč pri vašem vzgojnem delu. Tako je tudi šola le pomoč pri vašem trudu za izobraževanje otrok. Pomoč, da bodo nekoč ti otroci in mladi živeli samostojno in odgovorno življenje ter bodo vedeli zakaj so verni.

 

4. Župnija nudi verouk vam staršem v pomoč pri vzgoji – je ponudba. Seveda izbirate vi, odločate se vi. Šola v Hruševcu in šola Franja Malgaja sta le izposojen prostor. Tudi prostori KS na Blagovni so le izposojen prostor. Vesel sem, da je v kraju tolikšno razumevanje in pripravljenost.

 

5. Kdor sprejme izbiro KRSTA, izbere izbiro verske vzgoje in verouka, ta sprejme tudi zahteve:

 

a. Nedeljska sv. maša – s prvim obhajilom se sprejme obveznost, da smo vsako nedeljo in zapovedan praznik pobožno pri sv. maši. Listki so za vzpodbudo, niso za kontrolo. Če ste pri sv. maši kjer ni listkov, starši napišite v zvezek, da je otrok bil pri maši ali napišite opravičilo tudi kar v zvezek, če ni bil pri maši. Staršem se načelno verjame.

 

b. SV. MAŠE so v soboto zvečer ob 18.30 in v nedeljo ob 7. in 9. uri ter ob 10.30 na eni od podružnic.

 

c. Informacije so v župnijskem listu ali na naši spletni strani - http://www.zupnija-sentjur.si/

 

d. Zahteva se red pri verouku in točnost prihajanja. Prosim, da otroci k verouku prinesejo opravičilo, če manjkajo.

 

e. Zahteva se določeno znanje.

 

f. Domače naloge. Otroci naj jih opravijo tudi če manjkajo. Vsi otroci imajo vedno, po vsakem verouku domačo nalogo četudi katehet to pozabi omeniti.

 

g. Otroci so vabljeni, da se vključijo v dejavnosti, ki jih župnija nudi poleg verouka: v otroški pevski zbor, k ministrantom, k skavtom in k branju za Slomškovo bralno priznanje

 

h. Starši, bodite vašim otrokom zgled in vzpodbuda.

 

6. Otroški zbor vodi gdč. Mojca Maček.

 

7. Branje za Slomškovo bralno priznanje vodi gospa Majda Lesjak.