PODRUŽNIČNA CERKEV SV. AHACA V STOPČAH

 

Kraj Stopče se v virih prvič omenja, 22. junija 1318, (ze Ztobz). Cerkev je bila verjetno zgrajena v drugi polovici 17. stoletja. Oltar sv. Ane je iz konca 17. stoletja.