PODRUŽNIČNA CERKEV MARIJE SEDEM ŽALOSTI NA BOTRIČNICI

 

Po tradiciji je stala tukaj prvotno cerkev sv. Janeza na Kamnu, ki pa se je pozneje preimenovala v Marijino. Kot taka se omenja že leta 1676. Sedanjo stavbo so zgradili med leti 1736 in 1743, ko je bila posvečena. V zvoniku visi zvon z letnico 1488.